Eikefjord sentrum vart pussa opp og vart skikkeleg fin. Dei mjuke traffikantane fekk skikkelege fortau og alle synest dette var fine greier. Så kjem vinteren. Dei som brøyter har vansker med å sjå kantsteinane, og kvar skal ein gjere av all snøen. Den enkle løysinga er her valgt. Snøen kan leggast på fortauet og så får dei gåande gjere som dei alltid har gjort - gå i vegbana. Problemet er at no har bilistane vent seg til å ha kjøyrebana for seg sjølv, så vi får berre håpe at vi ikkje får ei ulykke. Viktigast er det at vi ber Flora Kommune om at fortaua i Eikefjord blir like fint brøyta som i Florø

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20131229-nipevatn.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com