Miljøfaglig utredning har utarbeidd forslag til forvaltningsplan for Eikevolltjønnmyra naturreservat på Storebru.

Fylkesmann ønskjer merknader til tilrådinga og vonar at dette kan vere starten på ein prosess for tilrettelegging av området for vitjing og naturformidling der lokalmiljøet spelar ein aktiv rolle med informasjon og idear.

Høyringsfrist er 10. januar 2006

Reservatet er oppretta for å ta vare på eit låglandsmyrkompleks med eit mangfald av myr- og vegetasjonstypar med tilhøyrande maturleg plante- og dyreliv. Området femnar om både ei velutvikla høgmyr, fattige og intermediære flatmyrar, og ulike habiat knytte til vassig og tjørner.

Les meir høs Fylkesmann

Eikevolltjønnmyra i Flora,

høyringsbrev

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu