Møtereferat FAU 27.09.05

 

M ø t e b o k

 

For

 

F A U

 

 

Tysdag 27.09.05 kl. 19.00 vart møte halde på klasserom 9 på Eikefjord skule.

 

Til stades: Leni Endestad, Geir Magne Øyra, Jan Telstø, Janne Tonheim, Nina H. Liseth, Kjell Humlestøl, Anne Cathrine Øren, Per Øyvind Sørbø, Trine Tønnessen, Anita Løkkebø og Marlyn Tonheim.

Frå skuleadministrasjonen møtte ingen.

Forfall: Vigdis Foss, Even Havn, Oddvar Endestad, Ole Johnny Lid, Nina Løkkebø, Idar Øren, Margunn Bakke og Ingunn Bergheim.

Møteleiar: Marlyn Tonheim

Møteboka for møtet 15.09.05 vart godkjent slik den ligg føre etter at den vart opplest. Ikkje alle hadde fått kopi.

Saker til handsaming:

Sak 22/05 Val av leiar

Anita Løkkebø sa seg villig til å vere leiar.


Ymse

Vi snakke litt om korleis vi best kan informere foreldra om det som skjer i FAU, og vart einige om å kontakte kontaktlærarane før kvart møte og be dei skrive det på vekeplanane til elevane. Referatet vert lagt på www.eikefjord.net .

Då FAU hadde opplegg i havna i fjor, var det nokon som var der og filma. Veit vi noko meir om filmen? Marlyn Tonheim undersøkjer saka.

Neste møte: torsdag 20. oktober kl. 19.00

 

 

Møtet slutt kl 20.00

Marlyn Tonheim

referent

FJELLET

Strandanipa.jpg

Eikefjord

20150815-prebe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com