Møtereferat FAU 27.09.05

 

M ø t e b o k

 

For

 

F A U

 

 

Tysdag 27.09.05 kl. 19.00 vart møte halde på klasserom 9 på Eikefjord skule.

 

Til stades: Leni Endestad, Geir Magne Øyra, Jan Telstø, Janne Tonheim, Nina H. Liseth, Kjell Humlestøl, Anne Cathrine Øren, Per Øyvind Sørbø, Trine Tønnessen, Anita Løkkebø og Marlyn Tonheim.

Frå skuleadministrasjonen møtte ingen.

Forfall: Vigdis Foss, Even Havn, Oddvar Endestad, Ole Johnny Lid, Nina Løkkebø, Idar Øren, Margunn Bakke og Ingunn Bergheim.

Møteleiar: Marlyn Tonheim

Møteboka for møtet 15.09.05 vart godkjent slik den ligg føre etter at den vart opplest. Ikkje alle hadde fått kopi.

Saker til handsaming:

Sak 22/05 Val av leiar

Anita Løkkebø sa seg villig til å vere leiar.


Ymse

Vi snakke litt om korleis vi best kan informere foreldra om det som skjer i FAU, og vart einige om å kontakte kontaktlærarane før kvart møte og be dei skrive det på vekeplanane til elevane. Referatet vert lagt på www.eikefjord.net .

Då FAU hadde opplegg i havna i fjor, var det nokon som var der og filma. Veit vi noko meir om filmen? Marlyn Tonheim undersøkjer saka.

Neste møte: torsdag 20. oktober kl. 19.00

 

 

Møtet slutt kl 20.00

Marlyn Tonheim

referent

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu