ImagePå Knapstad gard driv Steinar Knapstad med kjøtfe av rasen Aberdeen Angus. Denne storferasen er spesiell med omsyn på feittmarmorering i kjøtet. Dette gjer at kjøtet vert særdeles smakfullt og saftig. For å få best mogleg kjøttkvalitet er det viktig med rolege og harmoniske dyr, og ikkje minst eit godt dyrehald. Desse vakre dyra beiter i utmarksbeite i skogen rundt Knapstad. I samarbeid med Gilde Vest har dei fått til eit opplegg som kallas Fjord Angus. Dyra blir slakta, partert og mørna og pakka på slakteriet i Førde, men selt av bonden sjølv. Dette er gourmetmat som berre må prøvast!

På Eikefjorddagane 18 - 20 august kan du nytte anledninga til å kjøpe ein ferdigpakka 20 kg kartong av okse bakpart. Råd om tilbereding følger med på kjøpet.

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu