ImageEit svært grovt estimat av Jeiki Jegatheesan i Flora Kommune seier at ei full opprustning av Eikefjord Skule etter dagens krav vil komme på mellom 40 og 50 millionar kroner. Skulen i Eikefjord er den einaste av Flora-skulane som ikkje har vore gjennom ei større rehabilitering i den seinare tid.
Hovedutvalg for kultur og oppvekst ber rådmannen sette ned eit utvalg som skal skissere behovet slik at ein er klar til å gå vidare med detaljplanlegging etter nyttår.
Offentlege prognosar seier at det er venta nedgang i barnetalet i Eikefjord. Brigt Samdal er ikkje samd i dette. Eikefjord ligg midt i vekstaksen Florø-Førde og det blir lagt ut nye byggefelt. Når nye planar skal utarbeidast for skulen må ein planlegge for like lang tid som skulen har bak seg, seier han.

Les meir i Firdaposten

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2