ImageKolo Veidekke er no igang med asfalteringsarbeid på Sørbøen.  Dei har asfaltert Kyrkjebakken og held på med siste rest på gang- sykkelvegen sørover. I forige veke vart det lagt ny asfalt på vegen frå sentrum til barnehagen.
Gang- sykkelvegen med murar og tilstøtande areal er svært fint utført. Murane er ein pryd for øyet og når det grønskast vil totalbildet bli storarta. Dette er noko Røyseth Maskin kan være stolt av.

Røyseth Maskin har også ei maskin i Knapstadbakken som tar vekk asfalt som har losna. På dette feltet og i mindre soner oppover mot Knapstad skal det leggast ny asfalt som forhåpentlegvis fester seg bedre til den gamle asfalten under.

Kvaliteten på asfalten i Knapstadbakken har vore dårleg. Store flak har losna og det har dermed blitt stygge kantar. Dette har vore spesielt ekkelt for gåande og syklande.

Image

Kirkebakken med asfalt.

Image

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20150621-storebru.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com