Dette er ei historisk medalje i Eikefjord si friidrettshistorie. Aldri før har nokon tatt medalje i hoved NM i friidrett. Yngve som er 18 år og dermed i yngste juniorklasse, sette mest alle i skuggen med si kasting i NM. Han entrer ringen og får opp eit kast i første omgang som heldt til sølv. I siste omgang, etter dårleg teknisk støting etter førststøtet, går han igjen i ringen og set punktum med ny personleg rekord.

Noko av æra går til Asbjørn Vågane som sidan idrettslaget var starta har følgt opp alle som har satsa friidrett. Spesialkompetansen som han har i kastøvingane og måten han får ut det beste i utøvarane er helt eineståande. Asbjørn fungerer som kasttrener både i Eikefjord og Florø T&IF.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20150928-komunekaia.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com