20090912-250-skulen60 arkitekter frå heile landet ønskte å være med å tegne nyeskulen i Eikefjord. Jurien har denne valgt ut 4 finalistar som skal være med vidare i prosessen. I utvelginga har dei blandt anna lagt vekt på kor store resurser arkitektfirmater var villige til å sette av til skuleprosjektet for å halde ei god framdrift. Planen er å legge fram gode prosjekt for bystyret den 8. desember.

Arkitektkontora som er med vidare er AS Arkitektkontoret 4B frå Sogndal, HLM Arkitektur frå Bergen, L2 Arkitekter fr¨Oslo og Ole Roald Arkitektur frå Tønsberg. Det blir spennande å sjå kva løysingar dei kjem fram med. Sjølve skulen skal fortsatt ha ein klasse pr årstrinn frå 1. tjil 10. klasse. Bygda har signalisert sterkt at dei vil være med å på å få til ein utvida bruk av ein gymsal i bygget.

Brigt Samdal seier til Firdaposten at det ikkje er sikkert at ein bør satse på det eksisterande bygget. Her kan uventa ting dukke opp. Eit nybygg kan ein bestille nøkkelferdig til ein avtalt pris.

I løpet av to veker vil arkitektane komme på besøk til bygda for å sanke informasjon.

Les Firdaposten lørdag

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2