I dag blei det vedteke at vegen frå Eikefjord sentrum mot sør skal heite "Stavangvegen". Dette er eit navn som ikkje har vore foreslått tidlegare og dermed truleg mot folkeviljen i Eikefjord. Bengt Solheim-Olsen si dobbeltrøyst i Oppvekstutvalet avgjorde navnevalget.
- Dette kjem truleg til å vekkje reaksjonar, var Lars Terje Standal (Ap og eikefjording) sin umiddelbare reaksjon.

Les Firdaposten

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2