solnedgang-hovlandDet har komme inn fleire kommentarer til reguleringsplanen som blir laga for hotell i Gjæra på inste Hovland. Blandt anna er det kommentarer til høgda på  bygget, rasering av dei fine eiketrea og planane om parkeringsplass og gangsti gjennom badeplassen.
I Firdaposten torsdag er brev frå Geir Åge og Lisbeth Hovland trekt fram. Dei meiner at eit så høgt bygg vil ta utsikt frå dei som bur langs fylkesvegen og vil ha bygga lengre ned mot sjøen. Dei helsar velkommen tiltak i eit område som idag framstår som forfalle.

Les meir i Firdaposten torsdag

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2