Bystyret er positiv til oppgradering av Eikefjord skule, men dei er ueinige om kor tid det skal leggast penger inn i budsjettet.
Fellesframlegget frå Ap, Sp, V, Krf og FDS  har lagt det inn i 2011. H og SV ville legge inn 30 mill i 2010 budsjettet.
14 røyster vil investere 30 mill i Eikefjord skule til neste år - forslaget falt. Ingen i Ap, heller ikkje Eikefjord representantane, stemte for startløyving neste år.

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

solnedgang.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com