20091219-250-bilulykke-005Ein 85 år gammal mann vart send med luftambulanse til sentralsjukehuset etter ein bilkollisjon ved avkjørsla innanfor Hovlandstunellen. Mannen er lettare skadd. Føraren av den andre bilen er send til sjukehus for sjekk.

Begge bilane har store materielle skader i fronten.

Det var 0-føre og litt snø i vegbana på staden.
Trafikken blei dirigert om Eikefjord sentrum medan redningsarbeidet og opprydningsarbeidet pågjekk. Vegen er no opna for trafikk igjen.

20091219-525-bilulykke-005

Les også Firda og NRK S&Fj 

 

 

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-079.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com