20101228-250-cleoEit nytt lag har sett dagens lys i Eikefjord. Eikefjord ettersøksring tilbyr avtaler om, og utfører søk etter skadet vilt på oppdrag frå Flora kommune og jaktlag/jeger.
Ettersøksringen har som formål å være eit lag med godt kvalifiserte ettersøksekvipasjer som til ein kvar tid kan rykke ut når det er behov for å finne skada hjortevilt.
Laget skal arbeide for fremme av interessa for ettersøk av hjortevilt, og organisere og utøve ettersøk på hjortevilt etter gjeldande lover og forskrifter. Laget skal også drive aktivt rekrutterings- og treningsarbeid for ettersøksekvipasjer.
Les meir på heimesida til laget

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20150917-betnene.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com