Share

- Traseen OED har gitt konsesjon til i Flora er best av hensyn til fugl. Utgreiingane for friluftsliv, turisme, kulturminne og inngrepsfrie område peikar også på denne traseen som best, seier politisk rådgjevar Ivar Vigdenes, som understrekar at 420 kv-vedtaket står fast.

Les meir i Firdaposten

HUMLESTØL

camera hum

HALLEN

Ingen bilder

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com