- Traseen OED har gitt konsesjon til i Flora er best av hensyn til fugl. Utgreiingane for friluftsliv, turisme, kulturminne og inngrepsfrie område peikar også på denne traseen som best, seier politisk rådgjevar Ivar Vigdenes, som understrekar at 420 kv-vedtaket står fast.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu