Tidlegare i veka rykte brannvesenet ut til ei bilulykke ved Norddalsfjordbrua. Dei kom tilbake i halv ni tida og fekk hakeslepp på veg innover Hovland. Mesteparten av barna på veg til skulen hadde IKKJE refleks på seg. Dei få som hadde refleks var synleg på lang avstand, men dei som gjekk utan refleks var vanskeleg å få auge på.
Det vart snakka om problemet i brannbilen, og det kom fram at dette er eit vanleg problem som er spesielt vankeleg utover mot Hovland og i Knapstadbakkane. Mot barnehagen er det fortau som folk nyttar.
I tillegg til at ein ikkje nyttar refleks klær folk seg i mørke klær som gjer dei endå meir usynlege i trafikkbildet.

SKJERP dokke barn, ungom og vaksne, det er ikkje kjekt å bli meia ned av ein bil.

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com