Reidun Kristin Knapstad oppnådde onsdag 244 poeng på 25 skot og vart desidert best av skyttarane frå Sogn og Fjordane. Dette lovar godt for landskyttarstemnet vidare, men ho ligg to poeng bak dei beste og skal skyte ekstremt godt for å gå heilt til topps.

Idag Torsdag 8. aug kl 16:30 skyt Reidun på skive 8 på prinsesselaget, men må vente til kongelaget er ferdig før ho får vite plasseringa. Reidun Isene som er beste dame skyt på kongelaget.

Reidun skyt også på Florø sitt lag i lagskyting som har kvalifisert seg for finalen.

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20150928-komunekaia.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com