Eikefjorddagane er ei heil helg fylt med moro for store og små. For å få dette til er det mykje arbeid som må gjerast både før, under og etter arrangementet. Eikefjord grendalag håpar difor at mange kan stille opp og hjelpe til i dagane framover. Som takk for innsatsen får du kaffi og svele, i tillegg til triveleg sosialt samvere og godt samvet:)

Det vert dugnad i morgon, torsdag, frå kl. 18.00 og utover. Det er mest arbeid med rydding, planting, slåing og raking denne dagen.

Veka etter vert det dugnad tysdag, onsdag og torsdag; alle dagar med start kl. 18.00. Her treng ein hjelp til vasking, rigging av telt, pynting, møblering mm.

Då håpar vi å sjå deg på dugnad slik at alle kan få ei strålande helg i vakre Eikefjord.

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com