Like etter kl 15 i dag tirsdag fekk ein liten bil problem inne i Sundefjellstunellen. Røyken valt opp frå motorrommet og røykla rundt bilen. Til alt hell var det mangel på kjølevatn som var årsaka til røyken og dermed var det ufarleg damp.
Dei første som kom til staden blinka ut og køyrde vidare, men til slutt var det to som stoppa opp og hjelpte den uheldige føraren å få bilen ut av tunellen.

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20130615-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com