EIL vil også i år premiere dei som nyttar støylane og vikatoppane i Eikefjord, og trekker i løpet av veka ut personar som har skrive seg inni bøkene. Navnene vil bli annonsert under Eikefjord Dagane og få overlevert flotte premiar. 

På desse nipene vil vi i år trekke: Strandanipa, Vikanipa, Blånipa og Nipevatnet.

På desse støylane vil vi trekke: Eikefjordstøylen, Knapstadstøylen, Hovlandstøylen og Kvalvikstøylen. Her vert det trekt 2 vinnarar mellom 0-16 år på kvar støyl. 

Vi sjåast på Eikefjord Dagane. 

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20130203-Humlestol.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com