Eikefjord Idrettslag - Friidrettsgruppa, 20130918-300-Eike pa langsinviterar til: " Ut på tur i Eikefjord fjella "

Gå tur innan 1.desember. Få klippe/deltakarkort hjå Spar Eikefjord eller Eikefjord Elektro.

Rute: (start Eurorasteplassen eller Tonheimsstranda v/ Rv5 rett sør for Strandanipa)

Strandastølen, Strandanipa, Flatenipa, Nipevatnet, Hovlandstølen og Eikefjordstølen,

Klippekort : barn: 10 ,- kr / vaksne 50,- kr

Ruta er godt merka i terrenget.

Deltakardiplom til alle som fullfører , som blir ettersendt ved innlevering av klippekort.

Fullført løype, dokumenterast med "klipp" i deltakarkort på kvart hovudpunkt i løypa.

Merk kort med namn og lever til André Høyset eller Marlyn Tonheim. Eller send pr post til Anstein Aa Sørgard 6 6940 Eikefjord

Alle som leverer inn klippekort, er også med i trekning av ulike premiar, som blir trekt blant deltakarane i desember.

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

sentrum-vinter.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com