Eikefjord Idrettslag - Friidrettsgruppa, 20130918-300-Eike pa langsinviterar til: " Ut på tur i Eikefjord fjella "

Gå tur innan 1.desember. Få klippe/deltakarkort hjå Spar Eikefjord eller Eikefjord Elektro.

Rute: (start Eurorasteplassen eller Tonheimsstranda v/ Rv5 rett sør for Strandanipa)

Strandastølen, Strandanipa, Flatenipa, Nipevatnet, Hovlandstølen og Eikefjordstølen,

Klippekort : barn: 10 ,- kr / vaksne 50,- kr

Ruta er godt merka i terrenget.

Deltakardiplom til alle som fullfører , som blir ettersendt ved innlevering av klippekort.

Fullført løype, dokumenterast med "klipp" i deltakarkort på kvart hovudpunkt i løypa.

Merk kort med namn og lever til André Høyset eller Marlyn Tonheim. Eller send pr post til Anstein Aa Sørgard 6 6940 Eikefjord

Alle som leverer inn klippekort, er også med i trekning av ulike premiar, som blir trekt blant deltakarane i desember.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2