Ei kvinne i 40 åra vart sendt med ambulanse til sjukehus etter at bilen ho køyrde hamna i fjellveggen like innanfor Sundefjellstunnellen lørdag like over kl 8. Kvinna var åleine i bilen.

Det var ikkje vitne til sjølve hendinga, men spor på staden vitneopplysningar tilseier at stor fart kan ha vore medvirkande årsak til uhellet. Det var ikkje glatt på staden opplyser politiet.

Les Firda.no

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

sentrum-juletre.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com