For mange er julekonserten i kyrkja eit "must" for å kome i skikkeleg julestemning. I år er det soknerådet som inviterar til konsert med Koriander, Eikefjord skulemusikk og Andreas Taklo.

Konserten startar kl. 19.00.

Billettpris: Vaksne: 100,-      Born: 50,-      Born under 6 år: gratis

Soknerådet vil etter konserten selje boka som vart utgjeven i samband med kyrkjejubileet.

 

Vel møtt!

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-079.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com