Kyrkjelydane i Eikefjord og Bru arrangerar2008 kyrkja 250 Tårnagenthelg for 3.,4. og 5.klasse i Eikefjord kyrkje neste helg, 14. og 15.november. Tårnagentane møtest i kyrkja laurdag 15.30 og har program med spennande besøk, oppdrag, kveldsmat og tårntur fram til ca 20.00, då reiser agentane heim for å kvile. Søndag morgon er oppdraget å førebu gudstenesta frå 9.30, og tårnagentgudstenesta er til vanleg tid kl 11, for alle, med aktiv deltaking av agentane.

Påmeldingsfrist er måndag 9.november, påmelding til . Tlf 57 75 25 30.

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20130203-Humlestol.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com