Elevar og lærarar er i gang med å lageskulen 250 til ein skikkeleg avskjed for gamleskulen. Dei samle inn minner frå den gamle skulen i form av lydopptak, og dei går litt berserk og målar fargerike motiv på alle veggane.

– Det har komme forslag om at vi skal hakke ut bitar av murveggane vi har målt på, for så å sette på magnet, fortel inspektør Mona Ødegård Standal til Firdaposten. – Då kan ein ha ein bit av Eikefjord skule side om side med Berlinmuren på kjøleskåpet, føresler ho med glimt i auget.

Flyttelasset mellom dei to bygga vert overkommeleg. Anbodsutlysinga gjaldt ein ferdig møblert skule, og det er lite av det som fyller gamleskulen i dag som er verdt å ta med seg. – Det kjem for det meste til å handle om bøker, papir og kunst.

Men dei kjem til å halde ein auksjon for å tømme skulen mest mogleg, slik dei gjorde når paviljongen vart riven. Sjølv om det er mykje gammalt som ikkje kan brukast i skulesamanheng, kan det likevel vere mange ting folk ser seg nytte i, meiner inspektøren. – Sist kjøpte folk alt frå takplater til koppar og kar, så det kjem vi til å gjere denne gongen òg, ja.

Og pengane som kjem inn, skal brukast på det nye uteområdet.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com