Fotballgruppa inviterer til fotballfest og stormande jubel for dei aldersfastlagde laga på Allhuset sundag 15.11 kl. 16.00-18.30.

.

Festen er open for alle, så spelarane må ta med seg familie, slekt, vener, naboen, bestemor og bestefar!

Laga ein skal feire denne kvelden er alle laga i frå dei minste miniputtane til dei eldste laga våre i aldersfastlagd. Alle dommarane, trenarar, dame- og herrespelane i klubben er sjølvsagd og velkomne til denne festen.

Det vert servering av mat, pølser, kaffi og kaker, samt underhaldning. Ein vil og dele ut diplom og diverse prisar til spelarane. Mellom anna vert det delt ut tre Fair Play-prisar til ein spelar på jentelaget, smågutelaget og småjentelaget. Prisen går ein spelar som har synt god Fair haldning gjennom sesongen.

Ein soleis vil ynskje spelarar, foresette, trenarar, leiarar, dommarar og alle andre hjarteleg velkomen til fotballfest fyrstkomande sundag kl 16.00.

Les meir her.

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20131012-knapstadst.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com