Vi ønsker å gjere vår del slik at Norge skal lykkast med den store jobben vi står overfor med å ta oss av dei mange flyktningane. Det understrekar leiar for Eikefjord Grendelag, som tysdag etter arbeidstid, overrekte 12 syklar til dei afghanske og syriske gutane som er innlosjerte på Hopen Omsorgsenter.

– Vi prøvar gjennom ulike lag og organisasjonar å hjelpe gutane til å integrere seg. Fotballgruppa i idrettslaget har dradd dei med på pizzakveldar og spelt vennskapskampar både med gutelag og damelaget. Søndag kveld var dei med på julegrantenninga. På Eikefjord skule planlegg dei å invitere gutane til spelkveldar og deltaking på skulen sitt juleball. Tanken er at ungdommane gjennom sportslege og andre aktivitetar skal få vere med jamaldrande.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20150517-toget.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com