Vi ønsker å gjere vår del slik at Norge skal lykkast med den store jobben vi står overfor med å ta oss av dei mange flyktningane. Det understrekar leiar for Eikefjord Grendelag, som tysdag etter arbeidstid, overrekte 12 syklar til dei afghanske og syriske gutane som er innlosjerte på Hopen Omsorgsenter.

– Vi prøvar gjennom ulike lag og organisasjonar å hjelpe gutane til å integrere seg. Fotballgruppa i idrettslaget har dradd dei med på pizzakveldar og spelt vennskapskampar både med gutelag og damelaget. Søndag kveld var dei med på julegrantenninga. På Eikefjord skule planlegg dei å invitere gutane til spelkveldar og deltaking på skulen sitt juleball. Tanken er at ungdommane gjennom sportslege og andre aktivitetar skal få vere med jamaldrande.

Les meir i Firdaposten

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com