Eikefjord skyttarlag har søkt kommunen om eit ekstra tilskot på 400.000 kroner og ei forskottering av spelepengar på 700.000 kroner til ei miniatyrbane som er kostnadsrekna til 2,2 millionar kroner. Resten 1,1 millionar, vil skyttarlaget og bygda sjølve skaffe gjennom sponsorar, gåver og dugnader.


Skyttarlaget har fått Skanska til å rekne ut kva det vil koste å grave ut eit ekstra rom i kjellaren med plass til ei miniatyrbane på femten meter og med åtte standplassar.
– Det er no eller aldri vi har sjansen til å få til dette for ein rimeleg pris, seier Oddvar Endestad leiar i Eikefjord skyttarlag til Firdaposten.


Byggestart for fleirbrukshallen vert truleg til sommaren og saka om miniatyrbana kjem truleg snart opp i bystyret.

Les meir i Firdaposten torsdag

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-079.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com