20161117.200 3ihundrePå Eldresenteret i Eikefjord var det stor feiring med heile tre jubilantar. Gudrun Hovland feirar i dag, torsdag 17/11, 100 år. I mars fyller Maria Ramsdal 100 år og i går fylte Olav Sunnarvik 95 år.

På eldresenteret var bebuarane, betjeninga og familie samla til feiring med bollar og kaffi. Betjeninga hadde også laga sanghefte til ære for jubilantane.

Ordførar Ola Teigen takka for invitasjonen, det er ei ære å bli invitert til 100 års feiring.
På ein dag der kommunen nettopp har passert 12000 innbyggjarar passer det å feire 100 år i dag. Vi lever lenger og i Eikefjord lever dei lengre enn alle.

Ein blir audmjuk, seier ordføraren vidare, når ein ser på tidsperspektivet. Ein hundreåring er født i 1916, midt i første verdskrig. På dei hundre åra har Norge gått frå å være det fattigaste landet i Europa til å bli rikast i verda.

Det er nett dei som er 100 i dag som har vore med på å bygge dette landet. Vi håpar dei unge klarer å føre arven vidare.

 

20161117 600 kongen

Barnebarnet til Gudrunn, Bjørn Tore Gaard Hovland, overrekte brev der kongen gratulerte med 100 års dagen

20161117 600 brev

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

solnedgang.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com