726 1551003055717Måndag 25.02 er det skulestart, samtidig planlegger Statens Vegvesen å starte med vedlikeholdsarbeid på bruene i Eikefjord. Det vil sei mange mjuke trafikanter langs vegen. Det er sett opp skilt om innsnevre vegbanen, samt forsterka sperring som gjer til at det mindre kjørebane for ferdsel over bruene. Eikefjord Grendalag har vore i kontakt med Statens vegvesen angående trafikksikkerhet i denne perioden. Statens vegvesen oppfordrer mjuke trafikanter om å nytte køyrebana og ikkje utsida av sperringene. Dette på grunn av dårlig sikring av gjerdene på utsida og store hull i underlaget i kanten av brua. 

I første omgang vil det ikkje gjort noko meir trafikksikring. Statens Vegvesen vil undervegs vurdere om trafikksikring bør oppgraderes og ber om tilbakemelding om det vert utfordringar for mjuke trafikanter. 

Illustrasjonsfoto viser eit bilde over korleis ein skal ferdes (to personer på bilde)og korleis ein ikkje skal ferdes (ein person på bilde).

725 1551002996440

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu