Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share

Velkomen til Jonsokfeiring på Allhuset Søndag 23.06.19 kl 16.30-18.30. Her vert det sal av rømmegraut med tilbehør, pølse og brød, brus, kaffi og kaker.

Brudeferd med barn frå barnehagen går frå Allhuset kl 18.30 til sentrum og deretter bort til stranda. Tenning av bål og griller kl 19.00.

Natursti for born og voksen på stranda.

Sal av kioskvarer i kiosken på stranda.      VEL MØTT.                                              Jonsok

Helsing 5.klasse Eikefjord Barne og Ungdomskule

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

Sentrum-fugler.jpg

HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com