Velkomen til Jonsokfeiring på Allhuset Søndag 23.06.19 kl 16.30-18.30. Her vert det sal av rømmegraut med tilbehør, pølse og brød, brus, kaffi og kaker.

Brudeferd med barn frå barnehagen går frå Allhuset kl 18.30 til sentrum og deretter bort til stranda. Tenning av bål og griller kl 19.00.

Natursti for born og voksen på stranda.

Sal av kioskvarer i kiosken på stranda.      VEL MØTT.                                              Jonsok

Helsing 5.klasse Eikefjord Barne og Ungdomskule

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2