Det vert friluftsgudstjeneste Søndag 30.juni på Eikefjordstøylen  kl 14.00.

Felles tur frå parkeringsplass ved rasteplassen kl 13.00

Vel møtt til ein fin dag på Eikefjordstøylen.

Prest Dag Leirvik

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2