Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share
Eikefjord har alltid tent godt på å tilhøyre Flora kommune, meiner Ap-veteran Anders Ole Sunnarvik. Men no murrar det blant delar av bygdefolket, og frykta for å bli ein utkant i nye Kinn kommune blir ope diskutert. Skepsisen til Kinn kommune i Eikefjord er høgst reell. Folk kjem til meg og spør om ikkje bygda vår burde gjere det same som Bryggja har gjort andsynes Vågsøy: Bryte ut gjennom ei grensejustering og slutte seg til ein annan kommune. Og det er på sett og vis forståeleg.

Jan Arve Midtbø (Sp) ser det som Sunnarvik fryktar, at Eikefjord vil bli ein utkant i Kinn. Dei har fått alt dei har peika på i Flora kommune. Dei har nettopp fått ny skule, dei har fått ny fleirbrukshall, og no nettopp har vi bestemt at dei skal få skifta kunstgraset sitt i idrettsparken, slår Midtbø fast.

Les meir i Firdaposten – Fleire har kome til meg og meint at Eikefjord bør «ta ein Bryggja»

– Eikefjordingane har ingenting å klage over, dei har fått alt dei har peika på

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20130203-Humlestol.jpg

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com