Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share

20190816 250 ostenstadEikefjorddagane starta fredag ettermiddag med mykje folk i hallen som berre venta på at kakebordet skulle opne.

Før den tid vårt vi underholdt av mykje fin dans, skulemusikken og ikkje minst utdeling av Eikefjordprisen.

Ole John Østenstad, kommunedirektør i den nye Sunnfjord komune opna Eikefjorddag. Han trakk fram at Eikefjord er midt i sentrum for den regionen som kjem til å vekse framover. Ta vare på samarbeidet og samholdet i bygda, det er noko av det som gjer Eikefjord til paradiset i Sunnfjord.

 

Eikefjordprisen i år vart tildelt Magnar Sunnarvik for det arbeidet han har lagt ned for bygda i alle år. Han har hatt posisjoner både i idrettslaget, politikken og grendalanget og vore ein sentral person i mykje av utviklinga i Eikefjord. Gratulerer.

20190816 600 magnar

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20150911-betnene.jpg

HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com