VELKOMEN TIL SPRELL LEVANDE

I EIKEFJORD KYRKJE

I haust inviterer vi 4, 5 og 6 åringane i Eikefjord til 5 Sprell Levande samlingar i kyrkja. Sprell Levande er det som tidligare var søndagsskule. Det er Hanne Bildøy, frå Førde og mangeårig søndagsskuleleiar som har samlingane, i lag med andre vaksne.

Torsdager kl.1730-1830 i Eikefjord kyrkje.

12 og 26 September - 3, 17 og 31 Oktober

Velkomen til kyrkja – til Sprell Levande – til kyrkja som også er barnas hus! Til sang og bibelfortellingar.

Florø, 28.august 2019 Helsing

Hanne Bildøy                    Dag Leirvik                                                            
søndagsskuleleiar                sokneprest    

tlf 99610528                           tlf 91732150

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu