Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share

Narve Lien og søskena arva Lien huset og eiendommen. Flora kommune kjøpte Lien huset og største delen av eiendommen. Florshaugen som er regulert til bustader blei holdt utanfor dette salget.

Florshaugen på 76950 m2 er likevel til salgs.Den har vore på finn.no i eit år, men ingen har tatt kontakt. Taksten er på 5,3 mill, men det vil alltid være diskusjon på pris ved eit eventuelt salg.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

sentrum-vinter.jpg

HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com