20200112 300 perogasgeirEikefjord IL er endeleg igang med dugnad på stiane i Sørmarka. I første omgang er det rydding av skog i traseane. Seinare blir det grusing, grøfting og anna forfallande arbeid.

Per Øyvind er anleggsleder og ønsker velkommen til fast dugnadsdag lørdager kl 9 - 12. Oppmøte på Småbåthavna.

Traseen følger stort sett vegane i Sørmarka, men det skal også opparbeidast nye traseer.

20200112 600 dugnad

Vegen på sørsida av elva er i ganske bra stand, men det skal ryddast vegetasjon langs st heile vegen. Nordre Reineveg treng oppgradering med grøfting, grusing og bygging av klopper. Tverrstien inst i Sørmarka er ny sti. Her planlegg idrettslaget å legge flis, nede ved elva blir det samme sort bru som på Bjønnamyra mot Eikefjordstøylen. Tverrstien lengre ute ved byggefeltet vil følge opparbeida traktorveger.

Begge bruene over Sørelva lagast etter modell av brua som er sett opp mellom Eikefjord- og Hovland-støylen.

Velkommen til dugnad

Sørmarka web sti

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20150815-prebe.jpg

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com