20200112 300 perogasgeirEikefjord IL er endeleg igang med dugnad på stiane i Sørmarka. I første omgang er det rydding av skog i traseane. Seinare blir det grusing, grøfting og anna forfallande arbeid.

Per Øyvind er anleggsleder og ønsker velkommen til fast dugnadsdag lørdager kl 9 - 12. Oppmøte på Småbåthavna.

Traseen følger stort sett vegane i Sørmarka, men det skal også opparbeidast nye traseer.

20200112 600 dugnad

Vegen på sørsida av elva er i ganske bra stand, men det skal ryddast vegetasjon langs st heile vegen. Nordre Reineveg treng oppgradering med grøfting, grusing og bygging av klopper. Tverrstien inst i Sørmarka er ny sti. Her planlegg idrettslaget å legge flis, nede ved elva blir det samme sort bru som på Bjønnamyra mot Eikefjordstøylen. Tverrstien lengre ute ved byggefeltet vil følge opparbeida traktorveger.

Begge bruene over Sørelva lagast etter modell av brua som er sett opp mellom Eikefjord- og Hovland-støylen.

Velkommen til dugnad

Sørmarka web sti

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu