Det vert årsmøte for Eikefjord Grendalag på Allhuset torsdag 05.03.20 kl 19.00. 

Innmelde saker sendes til [email protected] innan 01.03.20

Vel møtt

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2