Ei jente som kom på sykkel frå Idrettsbana var uheldig og sykla overende i botn av Smierbakken. Etter ein trailer køyrde forbi syklisten blei det meir og meir vingling før jenta plutseleg låg på asfalten. Traileren køyrde forsiktig forbi og kan ikkje skuldast for ulykka, men dette er ei ny trafikkulykke medan vi ventar på gang/sykkelveg frå sentrum og ut til stadion/krysset i Kvalvik.

No må vi igjen be våre politikarar jobbe aktivt med å få på plass midlar så gang/sykkelvegen kan byggast heilt ferdig når dei starter bygginga. Prosjektledar for anlegget håpar anbudspapira går ut i løpet av august.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2