Etter omtale på Eikefjord.net tok det ikkje mange timane før fortaua i sentrum var fri for snø. Ryddinga krev ein del resursar, men det er slik vi vil ha det. Det bør også finnast ei løysing foran gamle Eikefjord Handel slik at dei gåande slepp å gå ut i vegen på denne vesle stubben

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2