Politiet gjennomførte ein trafikkontroll mellom klokka 22.30 og 00.30 laurdag kveld. Av dei 14 bilane som blei kontrollerte, fann politiet manglar på tre. Dei to første slapp unna med munnlege pålegg om å utbetre feila, men den tredje gjekk det verre med. Her var ikkje pålagt EU-kontroll gjennomført innan tidsfristen, og bilen blei avskilta på staden.
Kilde Firdaposten.

 

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

sentrum-vinter.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com