20071207-250-haasteinJarle Nyttingnes har gått i bresjen for å lage ein film som primært  tek opp kulturhistoria til Håsteinen. Den vil i prinsippet bli til gjennom ein kulturdugnad som vedrører folk i alle bygdelaga ikring fjellet, og dermed blir den eit produkt alle kan ha ei eigarkjensle til.

Siste helga i november blei kap. 2 i filmen innspelt på Tingneset ("Hausttinget 1772") med flott innleving og rolletolking frå aktørane. Totalt blir filmen på nær 20 kapittel, så vi kan sjå fram til mange nye utfordringar i året som kjem.

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20130203-Humlestol.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com