Ordførar Bente Frøyen Steindal var på besøk til Agnar og Inger Eikefjord og takka for at dei gav sin bit av fjæra i Kyrkjebukta gratis til Kommunen. Agnar meinte at eigendommen ikkje hadde nokon verdi for han og dessutan er han berre ein av 11 grunneigarar.
Les meir i Firdaposten lørdag.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu