Det er begynt å komme inn pengar til fyrverkeri nyttarsafta. Til no er det komme inn 12.800 kr. Kronerullinga fortset framover så det er berre å betale til konto 3775 03 61154.

Desse har betalt hittil:

Innbetaling fyrverkeri 2008

Ole Jonny Havn 200
Asgeir Holsen med/familie 1000
Marianne Sandvik 200
Margunn Bakke 200
Tina Karin Solvang 200
Marianne Knapstad 200
Bjarte Normann Bakke 200
Geir Kvalvik 200
Anette Barlund 200
Birte Preiss 200
Henry Esp 200
Einy Akselsen 200
Per Endestad 200
Audvin Eikefjord 200
Eivin Øren 200
Sigfred Havn 500
Båtlaget 1000
Berit Sørbø 200
Magnar Sunnarvik 200
Solfrid Langedal 200
Jon Langedal 200
Arne Johnny Leversund 200
Odd Asle Endestad 200
Per Øyvind Sørbø 200
Hilde Joveig Ellingsund 200
Elisabeth og Joar Ellingsund 200
Silje Fraas 200
Lars Terje Standal 200
Mona Ø. Standal 200
Aksel Hovland 100
Andre Høyset 200
Inger og Ragnar Langedal 400
Brigt samdal 200
Lars Fraas 200
Per Banne 200
Ingeborg Knapstad 200
Harry Kvalvik 200
Ingunn Bergheim 200
Dag Nybø 200
Bjørn Erik Haveland 200
Anne Ma Endestad 200
Sverre og Rune Midttun 400
Eikefjord Idrettslag 1000
Sunnarvik Sanitetslag 1000
Leif Leversund 200
Totalt kr 12800

Utfordrarlista finn du ved å trykke på rakettane til høgre

 

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com