Share

vasshalemosePlanane om kraftverylk i Støylselva i Svarthumla må endrast. Fylkesmannen meiner at utbygginga slik den er planlagt kjem i stor konflikt med elvemose og den sterkt truga arten vasshalemose. Fylkesmannen vil heller ikkje tilrå regulering av Langevatnet der det er påvist den nær truga orejamnemose. Det er registrert heile 42 moseartar i omådet.

Kild e: Firdaposten

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

Sentrum-fugler.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com