vasshalemosePlanane om kraftverylk i Støylselva i Svarthumla må endrast. Fylkesmannen meiner at utbygginga slik den er planlagt kjem i stor konflikt med elvemose og den sterkt truga arten vasshalemose. Fylkesmannen vil heller ikkje tilrå regulering av Langevatnet der det er påvist den nær truga orejamnemose. Det er registrert heile 42 moseartar i omådet.

Kild e: Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu