norskeflagg07.00 Salutt

10.00 Idrettshallen Eikefjord Skulemusikk spelar. 8. klasse held tale og 5. klasse underheld.

10.30 Avmarsj 17. mai-toget.

Omsorgstunet: Skulemusikken spelar.
Kyrkja: Kransnedlegging ved Reidar Høyset. 

11.00 Familiegudsteneste Eikefjord kyrkje.

11.30 Kiosken opnar

12.00 Sal av rømmegraut, kaker, kaffi og saft

12-14.30 Leikar for barn, unge og vaksne

14.35 Tale for dagen ved Ingvar Torsvik Myrvollen

15.00 Premieutdeling frå scena

15.30 Takk for i dag og vel heim

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2