Kjell Tonheim og kona kjøpte garden Eikevoll på Storebru i 2011. Like etter kom planane om høgspentlinjer, desse blei bygt 140 meter frå våningshuset på garden.

Plasseringa av høgspentmastene ødela planene om å satse på den flotte garden med både jakt- og fiskerettar.

Kjell søkte om fritak frå buplikta med fekk avslag frå Flora kommune. Etter åtte år med kamp mot byråkratiet fekk Kjell på vesle julafta vedtak frå fylkesmannen. Buplikta er oppheva og vedtaket er endeleg.

– Det blei ei spesiell jul. Aldri tidlegare har eg fått ei slik gåve, seier Kjell Tonheim til BT.

Les meir i Firdaposten

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu