Heimetenesta

Adresse

 
Heimetenesta

Telefon: 57 75 69 40

Telefon: 57 75 69 50

  Telefax: 57 75 69 41
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted: Kinn kommune heimetenestene
   

 

Heimetenesta har ansvar for heimesjukepleie, heimehjelp og dagtilbod til eldre i indre distrikt av Flora Kommune.
Området strekker seg frå Grov i vest til grensa mot Gloppen kommune i nord, ved Naustdalstunellen i aust og til Horne og Naustdal kommune i sør.

 

Image

Heimetenesta har kontor på Allhuset

Heimetenesta er døgnteneste dvs dagarbeid/kveldsarbeid og nattevakt

Heimetenesta har utrykning til dei som har alarmtelefon heile døgnet.

Det er ca 100 brukarar pr feb. 05

Tal tilsette er ca 30 med vel 20 årsverk.

 

 Heimesjukepleie og heimehjelp vert tildelt utfrå kvar einskild søkjar sitt behov og funksjonsnivå.
Heimesjukepleie kan td vere hjelp til medisinering i samråd med lege, hjelp til hygiene og andre sjukepleieoppgåver.
Heimehjelp er hjelp til reinhald/vask av husvære, kle etc. Det er vanleg å tildele ca 1-2 timar pr veke. Heimehjelp tek ikkje nedvask av hus, handling, hagearbeid og liknande

 

Matombringing:
Middag kan bestillast frå sentralkjøkkenet i Florø. Denne vert levert til Allhuset/dagtilbodet ein gong pr. veke. Varm mat vert utlevert av heimetenesta eil dei som bur i Omsorgstunet og bustadane ved Allhuset dagleg. I distriktet elles kan heimeteneste levere ut kald mat utfrå behov

 

Dagavdeling:
Dagtilbodet for eldre ved Allhuset gjev eit tilbod utfrå søknad og vedtak.
Opningtider er mandag og onsdag 09:30 - 15:30 og fredag 09:30 - 14:30
Opningstidene kan bli endra
Dagtilbodet kan verte stengt 3-4 veker om sommaren i samband med ferieavvikling.

Inkludert i dagtilbodet er frukost, middag og kaffe og køyring til og frå heimen.

 

 

 

 

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2