Tur til Svardalsstølen
Parker ved brua (Øyrabrua) over 300 byksetSteindalselva mellom Svardal og Steindal, og gå austover på bilvegen ca. 200 m. Sving så til høgre inn på skogsbilvegen (bom). Du går på skogsbilvegen opp til Åmotstølen. Frå Åmotstølen til Svardalsstølen og vidare ca. 1 km. innover mot Stølsbotnen går det skogsveg. Det er ein relativt flat og lett veg å gå.

Avstanden mellom Øyrabrua og Svardalsstølen er ca. 3 km, og du brukar i underkant av 1 time dit.

600 Tur svardalstoelen

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2