20230912 gang sykkelvegProsjektledelsen for gang- og sykkelvegen på Hovland var på besøk til enkelte grunneigarar for å diskutere detaljer i planane for prosjektet. Det gjenstår å signere avtale med nokre få grunneigarar før anbudet kan lysast ut.

Det gjenstår også godkjenning for fylling i fjæra frå skulen og utover mot elva, men dette vil ikkje forsenke prosjektet då ein kan starte på den yste brua om ikkje alle papir er i orden i fjæra.

Planen er fortsatt å legge ut anbudet i slutten av denne månaden.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2