Silje Ødegård Standal (AP) har fått plass i Kinn formannskap. Ho er den einaste frå Eikefjord blandt dei 11 i formannskapet. Som venta vart Bengt Solheim-Olsen (H) valgt til ordførar.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2